D3 System team

D3 Systems medarbetare har olika kompetensområden.

 

Här finns det möjlighet att vända sej direkt till den önskade personen. Nedan kan du se vem som är lämplig att kontakta.


D3 System A/S (Denmark)

Anette Wilche
- Administration
- Försäljning
- Rådgivning
- Teknologi
- Inköp
- Ekonomi

- Telefon: +45 4453 4753
- Fax: +45 4453 2753
- E-mail: alw@d3system.eu

Charlotte Jensen
- Administration
- Försäljning
- Rådgivning
- Teknologi
- Inköp
- Ekonomi

- Telefon: +45 4453 4753
- Fax: +45 4453 2753
- E-mail: cj@d3system.eu

Hans Henrik Moldow
- Administration
- Försäljning
- Rådgivning
- Teknologi
- Inköp
- Ekonomi

- Telefon: +45 4453 4753
- Mobil: +45 4073 2181
- Fax: +45 4453 2753
- E-mail: hhm@d3system.eu

Kristjan Geirsson
- Administration
- Försäljning
- Rådgivning
- Teknologi
- Inköp
- Ekonomi

- Telefon: +45 4453 4753
- Mobil: +45 2224 4753
- Fax: +45 4453 2753
- E-mail: kg@d3system.eu

Thomas Petersen
- Administration
- Försäljning
- Rådgivning
- Teknologi
- Inköp
- Ekonomi

- Telefon: +45 4453 4753
- Mobil: +45 4030 9006
- Fax: +45 4453 2753
- E-mail: tp@d3system.eu

D3 System AB (Sweden)

Eber Maxstad
- Administration
- Försäljning
- Rådgivning
- Teknologi
- Inköp
- Ekonomi

- Mobil: +46 (0)70 216 8886
- Fax: +46 (0)550 83600
- E-mail: em@d3system.se

Roland Jonsson
- Administration
- Försäljning
- Rådgivning
- Teknologi
- Inköp
- Ekonomi

- Mobil: +46 (0)70 609 0740
- E-mail: rj@d3system.se