Automation

D3 System innehar försäljning, distribution och service av b+m surface systems lackeringsrobotar, 2K- & 3K-anläggningar samt tillhörande datorstyrda mixer- och övervakningssystem. Det finns anläggningar för såväl vatten- som lösningsmedelsbaserade lacker.

Anläggningar fins i dag i drift vid ett stort antal industrier i Danmark, Sverige och Norge.

Anläggningarna är levererade till både trä-, metall- och plastindustrin.