Miljöteknologi

D3 System AB arbetar med olika processer tför ytbehandling och teknik för rening av luft och vatten samt återvinning av lösningsmedel.

D3 System har lång erfarenhet av problemlösning åt industrin, vilket innebär att kunden får tillgång till ett nätverk av resurser som projekterar, konstruerar, monterar och igångsätter skräddarsydda anläggningar.

D3 System ser till att de miljömässiga konsekvenserna minimeras.

Återvinning av lösningsmedel

D3 System kan leverera utrustning för att återvinna lösningsmedel som är används vid rengöring av sprutpistoler eller färgburkar. Återvinningen sker i en speciell anläggning som fungerar som en destillator. Lösningsmedlen värms upp till kokpunkten, sänds igenom en kylare och kondenseras till flytande förtunning igen. Anläggningen finns i storlekar mellan 10-400 liter och den levereras med eller utan automatisk påfyllning.

Förbränning av lösningsmedel

D3 System har agenturen av amerikanska Munters Zeol´s reningsanläggning där man renar luften vid sidan av målningsanläggningen, så att reningsanläggningen inte stör målningsprocessen. Zeoliten adsorberar lösningsmedlen som senare frigörs och förbränns. Anläggningen uppkoncentrerar lösningsmedlen, så att de antingen kan förbrännas vid en katalytisk process vid 450ºC, eller vid en termisk process vid 800ºC. Anläggningen kan med en 3,5 meters rotor rena upp till 60 000 m³ luft per timme och ned till 5 000 m³ per timme.

Behandling av färgrester

Som en av de få leverantörer producerar D3 System själv två typer av flockningsanläggningar för behandling av klibbfria färgrester.

Den ena anläggningen som fungerar batchvis, arbetar uteslutande med vattenbaserade färgprodukter. Den separerar färg och vatten från varandra, så färgavfallet kan bottenfällas.

Den andra anläggningen, som arbetar kontinuerligt, arbetar med alla typer av färger: lösningsmedel, epoxi, vatten och liknande. Utöver att separera de olika färgresterna och vattnet från varandra, samlas färgavfallet upp i ett separat kar, där man skrapar bort färgresterna.