Destillering

 

D3 System innehar agenturen för destillatorer från IST – Italia Sistemi Tecnologici. Vi projekterar och levererar kompletta aggregat för destillering av använt lösningsmedel, när man önskar återvinna lösningsmedlet. Typiska användningsområden för dessa utrustningar är återvinning av tvättförtunning i samband med rengöring av lackdistributionssystem. Aggregaten används för återvinning av bl.a. tvättförtunning och lösningsmedel generellt. Tvättförtunning/lösningsmedel samlas upp i en behållare, kring vilken det finns olja. I behållaren finns en värmebeständig påse, där vätskan man önskar destillera finns. Anläggningen startas och oljan värms upp till en på förhand inställd temperatur. Temperaturen anpassas till tvättförtunningens/lösningsmedlets kokpunkt.När processen är igång, kokas vätskan för att få de mera lättflyktiga komponenterna att förångas. Ångan passerar sedan genom en kylare, där den kondenseras till flytande förtunning. När processen är färdig, förtunningen är förångad, kvarstår en restprodukt av målarfärg, pigment och bindemedel. Det är alltså enkelt att avlägsna restprodukten, då den har en fast konsistens. Restprodikten kan ofta som sådan betraktas som allmänt industriavfall. Destillatorerna levereras i storlekar från 10 liter till 400 liter med eller utan automatisk påfyllning.