Flockningsanläggning

Aqua System 500

Aqua System är konstruerat för hantering av förorenat vatten som uppstått vid rengöring av vattenbaserade lackeringssystem. Med reningsprocessen är det möjligt att endera framställa rent vatten som åter kan användas i sprutboxan för rengörning av frånluften, eller efter avtal med myndigheter, leda vattnet till det kommunala avloppsnätet.

Som slutprodukter får man koncentrerat färgslam och rent vatten. Slammet skall beroende på innehållet hanteras som miljöfarligt avfall eller allmänt industriavfall.

Aqua System är resursbesparande och medför ingen belastning av miljön.

Funktionsbeskrivning:

Aqua System 500 leder det förorenade vattnet från reningsprocessen till en flockningstank, där det tillsätts något av D3 Systems flockningsmedel. Flockeringsprocessen fortlöper därefter automatiskt. Först med kraftig omrörning i ett antal minuter, därefter ges det tid för sedimentation eller flotation av färgpartiklarna. Efter en tid har det ursprungliga slammet blivit klart vatten och koncentrerat slam. Det klara vattnet leds till en renvattentank, medan slammet leds till en behållare, varifrån det resterande vattnet långsamt kan avgå genom en slamsäck. Därefter kan slammet stå och torka.

Aqua System är uppbyggt i syrabeständigt plastmaterial och rostfritt stål för de delar som kommer i beröring med vätska.

Kapacitet:                                 500 l tankvolym

Försörjning:   3 x 400 Volt eller 3 x 230 Volt, 50 Hz

Dimension:     L x B x H = 2 400 x 900 x 2 800 mm

Vikt med tom tank:                                350 kg